Adatkezelési tájékoztatás kivonat

Adatkezelési tájékoztatók:

 1. Időpontfoglalás
 2. Páciensek véleményének kikérése​​​​​​
 3. Hírlevél adatkezelés
 4. Kamerás megfigyelő rendszer
 5. Álláspályázathoz


Időpontfoglalás - adatkezelési tájékoztatás

Tájékoztatásunk a Belvárosi Orvosi Centrum Kft.-nél vizsgálatra jelentkező páciensek időpontfoglalásának összefüggő adatkezelési műveletekről szól. A vállalkozásunk tevékenységi körébe tartozó egyéb adatkezelési műveletek leírását külön tájékoztató tartalmazza.
Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: Belvárosi Orvosi Centrum Kft.; képviseli: Dr. Tisza Tímea ügyvezető, https://belvarosiorvosicentrum.hu/; info@boc.hu
Az érintettek köre: páciensek, akik szolgáltatásainkat szeretnék igénybe venni.
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím és/vagy telefonszám, üzenetének tartalma, problémájának rövid leírása /elmondása, születési dátum, a rögzített időpont.
Az adatkezelés célja:
Név: a páciens megszólításához, azonosításához szükséges.
Születési dátum: páciens beazonosításához szükséges.
E-mail cím: emlékeztető küldése az időpontfoglalásról, időpontfoglalásának visszaigazolása, időpontmódosításról értesítés.
Telefonszám: emlékeztető küldése, gyors kapcsolatfelvétel időpontmódosítás esetén.
Üzenet tartalma: a megfelelő ellátás és időpont kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése, teljesítése - az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama: az időpont lemondása esetén a konkrét időpont törlésre kerül, a páciens egyéb adatai azonban elérhetőek a nyilvántartási rendszerben (páciens törzsben). Az info@boc.hu e-mail címre küldött üzenetével kérheti a pácienstörzsből való törlését az a páciensünk, aki lemondta a lefoglalt időpontját, vagy nem jelent meg a rendelésünkön. Azok a páciensek, akik legalább egyszer megjelentek egyetlen ellátáson vagy vizsgálaton nem kérhetik a törlésüket a pácienstörzsből, tekintettel arra, hogy az egészségügyi dokumentációt főszabályként az adatok rögzítésétől számított 50 évig kell megőriznünk (előíró jogszabály: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdés). Ilyen esetben is kérhető az e-mail cím és a telefonszám törlése.
Címzettek:
Az időpontfoglaló rendszerhez kapcsolódó levelezőrendszer szolgáltatója a Google Inc. Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) a Google Ireland Limited vállalat nyújtja, amely egy Írországban bejegyzett társaság és Írország jogszabályai szerint működik; (nyilvántartási szám: 368047; adószám: IE6388047V; elérhetőség: Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Írország). A Google Inc. adatvédelmi irányelvei elérhetők itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. További információk a Google Workspace adatkezeléséről: https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice.
A betegnyilvántartási rendszer üzemeltetője: Kardi-Soft Kft.; 06 21 300 7172; Győr, Táncsics Mihály u. 43, 9024 
 
Érintetti jogok: Kérelmezheti tőlünk különösen a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban biztosított jogosultságokról bővebben tájékozódhat a honlapunkon elhelyezett adatkezelési tájékoztatóból https://belvarosiorvosicentrum.hu/adatvedelmi-tajekoztatas.
Panaszkezelés:
Ha a Belvárosi Orvosi Centrum Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, elérhetőség: info@boc.hu, munkatársaink örömmel segítenek.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá. Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.
 
Budapest, 2022.08.12.
 

Páciensek véleményének kikérése - adatkezelési tájékoztatás

Tájékoztatásunk a pácienseink véleményének kezeléséről szól, amelyet Belvárosi Orvosi Centrum Kft. szolgáltatásairól alkotnak. A vállalkozásunk tevékenységi körébe tartozó egyéb adatkezelési műveletek leírását külön tájékoztató tartalmazza.
Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: Belvárosi Orvosi Centrum Kft.; képviseli: Dr. Tisza Tímea ügyvezető, https://belvarosiorvosicentrum.hu/; info@boc.hu
A kezelt személyes adatok köre: név és e-mail cím és a vélemény.
Az érintettek köre: a szolgáltatásainkról véleményt alkotó páciensek.
Az adatkezelés célja: a páciensek elégedettségének vizsgálata, minőségellenőrzés, szolgáltatásaink színvonalának javítása, a páciensek véleményének megismerése.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás - az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonása. Hozzájárulását visszavonhatja az info@boc.hu e-mail címre küldött üzenetével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető, a hozzájárulás visszavonása esetén a véleményét kifejtő üzenetet soron kívül, legkésőbb három munkanapon belül törölni fogjuk.
Címzettek: a levelező rendszerünk szolgáltatója a Google Inc. Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) a Google Ireland Limited vállalat nyújtja, amely egy Írországban bejegyzett társaság és Írország jogszabályai szerint működik; (nyilvántartási szám: 368047; adószám: IE6388047V; elérhetőség: Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Írország).  A Google Inc. adatvédelmi irányelvei elérhetők itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. További információk a Google Workspace adatkezeléséről: https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice.
Érintetti jogok: Kérelmezheti tőlünk különösen a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban biztosított jogosultságokról bővebben tájékozódhat a honlapunkon elhelyezett adatkezelési tájékoztatóból https://belvarosiorvosicentrum.hu/adatvedelmi-tajekoztatas.
Panaszkezelés:
Ha a Belvárosi Orvosi Centrum Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, elérhetőség: info@boc.hu, munkatársaink örömmel segítenek.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.
Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.
 
Budapest, 2022.08.12.
 

Hírlevél adatkezelési tájékoztatás

Tájékoztatásunk a Belvárosi Orvosi Centrum Kft. reklámot is tartalmazó hírlevélküldésével összefüggő adatkezelési műveleteinek bemutatására terjed ki. A vállalkozásunk tevékenységi körébe tartozó egyéb adatkezelési műveletek leírását külön tájékoztató tartalmazza.
Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: Belvárosi Orvosi Centrum Kft.; képviseli: Dr. Tisza Tímea ügyvezető, https://belvarosiorvosicentrum.hu/; info@boc.hu
A kezelt személyes adatok köre: név és e-mail cím.
Az érintettek köre: a hírlevélküldési listára feliratkozó természetes személyek. A listára feliratkozni a honlapunkon elhelyezett űrlapon vagy a regisztrációs lapon lehetséges. A regisztrációs lapot az első orvosi vizsgálatra jelentkezéskor töltik ki a páciensek. Akár online, akár személyesen történik a feliratkozás, a rendszer küld egy ellenőrző üzenetet a feliratkozáskor megadott e-mail címre.
Az adatkezelés célja: tájékoztatás a Belvárosi Orvosi Centrum szolgáltatásairól, eseményeiről, az igénybe vehető kedvezményekről, akciókról, a legfontosabb híreinkről.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás - az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig. A leiratkozás a hírlevélben elhelyezett linken történik.
Címzettek: a hírlevélküldéshez használt felületet a Bithuszárok Bt. biztosítja (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; info@bithuszarok.hu)
Érintetti jogok: Kérelmezheti tőlünk különösen a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban biztosított jogosultságokról bővebben tájékozódhat a honlapunkon elhelyezett adatkezelési tájékoztatóból https://belvarosiorvosicentrum.hu/adatvedelmi-tajekoztatas.
Panaszkezelés:
Ha a Belvárosi Orvosi Centrum Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, elérhetőség: info@boc.hu, munkatársaink örömmel segítenek.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá. Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.
 
Budapest, 2022.08.12.
 

Kamerás megfigyelő rendszer adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Páciensünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Belvárosi Orvosi Centrum Kft. a székhelyén zártláncú elektronikus megfigyelőrendszert (kamerákat) üzemeltet, amely azt jelenti, hogyha ellátogat hozzánk, képfelvétel készülhet Önről is.
Az adatkezelő és a rendszer üzemeltetője:
Neve: Belvárosi Orvosi Centrum Kft.
Elérhetősége: +36 30 870-74-27 / +36 30 372-68-32; info@boc.hu
Képviselő neve: Dr. Tisza Tímea ügyvezető
Hivatalos levelezési cím és székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 3. lház. 2. em.
Adatkezelő honlapjának címe: https://belvarosiorvosicentrum.hu/
Adatvédelmi tisztviselő: Merosus Kft., info@merosus.hu
Összesen 10 kamera működik a székhelyen, a kamerák által megfigyelt terület és az adatkezelési célok:
Hivatalos sorszám Megfigyelt terület Adatkezelés célja
1. kamera Folyosó, irodák és rendelők bejárata.
 • a társaság székhelyének védelme,
 • a személy- és vagyonbiztonság biztosítása, készletvédelem,
 • szabálysértések és bűncselekmények megelőzése a székhelyen,
 • bekövetkezett szabálysértés vagy bűncselekmény esetén az illetékes hatóság munkájának segítése.
3. kamera Hátsó bejárat.
4. kamera Belső recepciós pult, páciensek kabátosszekrénye. 
5. kamera Páciens váró bejárata.
6. kamera Belső recepciós pult, páciensek kabátosszekrénye.
7. kamera Gazdaság Iroda
9. kamera Folyosó, orvosi rendelők bejárata.
10. kamera Folyosó, orvosi rendelők bejárata.
13. kamera Külső recepció.
14. kamera Külső recepció.

További adatkezelési cél a 3. sorszámú kamera esetén a hátsó bejárat fizikai biztonságának fokozása, a 4., 6., 13., 14. sorszámú kamerák esetén kivételesen a pénzforgalom ellenőrzése, valamint a 1., 9.,10. sorszámú kamera esetén az orvosi rendelőkben elhelyezett veszélyes anyagok, értékes műszerek és eszközök fokozott védelme.
A felvételeken rögzített személyes adatok köre: a székhelyen munkát végző személyek, a páciensek és más látogatók képmása, magatartása. A kamerák hangot nem rögzítenek, arcfelismerésre nem képesek.
A felvételek megtekintésére jogosultsággal rendelkezők: egy ügyvezető, informatikus, projektmenedzser) jelszóval és felhasználónévvel. A kamerafelvétel visszatekintését minden esetben jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni, a jegyzőkönyvből a felvétel megtekintésének okát is fel kell tüntetni.
Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdekünk. Valamennyi kamera vonatkozásában érdekmérlegelési tesztet készítettünk, az érdekmérlegelési tesztek megtekinthetők a projektmenedzsernél.
A felvételek tárolásának időtartama: 50 naptári nap.
A felvétel készítésének és tárolásának helye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 3. lépcsőház 2. emelet
Az érintetti jogok biztosítása:
Kérelmezheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az érintett minden esetben az, aki azonosított vagy azonosítható a felvételen. Az érintetti jog gyakorlásának minimum feltétele, hogy megjelölje azt az időpontot vagy időtartamot, amikor nálunk járt, és megadja azokat a személyes adatait, amelyek alapján be tudjuk azonosítani Önt a nyilvántartásainkban (név, születési hely és idő, anyja neve vagy a TAJ száma). A személyes adatok segítségével ellenőrizni fogjuk, hogy járt-e nálunk és látogatása mely időpontban valószínűsíthető. A felvételeken történő beazonosításhoz további információkat (külső tulajdonságok leírása) kérhetünk el. Ha Ön egy páciensünk kísérője volt, vagy más okból látogatott el hozzánk, a látogatásának időpontját, és a külső tulajdonságainak a leírását fogjuk megkérdezni az érintetti kérelem teljesítése előtt. Előfordulhat, hogy Öntől eltérő személyek is szerepelnek a felvételen, ilyen esetben a megfelelő technikai eljárással kell biztosítanunk, hogy harmadik személyek jogai ne sérüljenek. Ha Önt nem tudjuk minden kétséget kizáróan beazonosítani a kamerafelvételen, a felvétel tartalmát nem mutathatjuk meg.
Az érintetti jogokat személyesen a projektmenedzsernél vagy írásban, az office@boc.hu e-mail címre küldött üzenetével tudja gyakorolni, az érintetti jogokról bővebben tájékozódhat a honlapunkra kihelyezett adatkezelési tájékoztatásból: https://belvarosiorvosiventrum.hu/
Panaszjog:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) tett bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.
A hatóság elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.
Budapest, 2022. szeptember 30.

Adatkezelési tájékoztatás álláspályázathoz

Tájékoztatásunk a Belvárosi Orvosi Centrum Kft. álláshirdetéseivel kapcsolatos adatkezelési műveleteinek bemutatására terjed ki. A vállalkozásunk tevékenységi körébe tartozó egyéb adatkezelési műveletek leírását külön tájékoztató tartalmazza.
Adatkezelő: Belvárosi Orvosi Centrum Kft.
Az adatkezelő honlapja: https://belvarosiorvosicentrum.hu/
Az adatkezelő elérhetősége: E-mail: info@boc.hu
Az adatkezelő képviselője: Kovács Zoltán ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Merosus Kft. info@merosus.hu
 
A jelentkezések előzetes szűrése a beérkezett jelentkezések, önéletrajzok alapján
Megismert adatkör: a pályázó önéletrajzában szereplő valamennyi adat (különösen természetes személyazonosító adatok, elérhetőség, képesítési adatok, munkatapasztalatok, nyelvtudás). Az önéletrajz tartalmát a pályázó saját elképzelései alapján állítja össze.
Az adatkezelés célja: az álláspályázatok áttekintése és egyes jelentkezők behívása állásinterjúra abból a célból, hogy sikeres interjú esetén munkaviszonyt létesítsünk a pályázóval.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése és megkötése az érintett kérelmére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Személyes interjúk lebonyolítása és alkalmasság ellenőrzése
A kiválasztási folyamat része a személyes interjú, amelyen feljegyzést készítünk, ám azonnal megsemmisítjük, amint a kiválasztási folyamat lezárult. Minden esetben értesítjük a pályázót a kiválasztási eljárás lezárásáról.
Az interjút követően a recepciós állásra és a call centeres állásra (azaz az ügyfélszolgálati munkakörbe) jelentkező pályázóknak próbafeladatokat adunk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a pályázó alkalmasságáról a gyakorlatban is meggyőződjünk, még a munkaszerződés megkötése előtt. Ezek a következők: egy monotonitás teszt, egy szövegszerkesztési feladat (levélírás), egy telefonos időpontegyeztetési gyakorlat. A gyakorlati feladatokat helyben értékeljük, majd egyidejűleg töröljük, illetve megsemmisítjük az esetlegesen kapcsolódó dokumentumokat.
Az asszisztensek számára a pályázati eljárás része, hogy néhány óra terjedelemben megtekintsék a munkafolyamatot, amelyet a későbbiekben végezniük kell. Erről feljegyzés nem készül.
Megismert adatkör: álláspályázatra jelentkező neve, nyelvtudásának szintje, monotonitás teszt eredménye és a gyakorlati feladaton nyújtott teljesítménye.
Az adatkezelés célja: az állás betöltésére legalkalmasabb személy kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése és megkötése az érintett kérelmére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
EGYÉB információk
A személyes adatok forrása: az adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
Önéletrajzát két úton juttathatja el hozzánk:
 1. Feltöltés a profession.hu felületére.
Adatkezelő a felületen megtekinti valamennyi jelentkező adatlapját és az önéletrajzát. Az önéletrajzok előszűrését követően letöltésre és nyomtatásra kerülnek. Kapcsolatfelvételre az önéletrajzban megadott elérhetőségek használatával nyílik lehetőség.
A profession.hu felületére feltöltött álláspályázatok megtekintését, letöltését a jelentkező a Prémium előfizetés igénybevételekor tudja ellenőrizni.
Adatkezelő a felelős azért, hogy a kinyomtatott és letöltött önéletrajzokat megsemmisítse.
A pályázó a teljes folyamat során rendelkezik a személyes adatai felett, bármikor visszavonhatja a felületen a jelentkezést. Erről értesítést kap a hirdető, ilyen esetben soron kívül törlésre, megsemmisítésre kerül a letöltött, kinyomtatott önéletrajz.
 1. Megküldés elektronikus levelezési címünkre (karrier@boc.hu, info@boc.hu)
Adatkezelő az előszűrést követően külön értesítés nélkül törli mindazon beérkezett pályázatokat, amelyeknél nem történik meg a behívás a személyes interjúra.
A személyes adatok kezelésének időtartama: a pályázati eljárás bármely szakaszában dönthet úgy az érintett, hogy mégsem kívánja benyújtani a pályázatát, ebben az esetben valamennyi elérhetőségi adat törlésre kerül és az önéletrajzot is törölni fogjuk, nyomtatott példány esetén megsemmisítjük.
Az önéletrajzok ugyancsak törlésre / megsemmisítésre kerülnek a pályázati eljárás lezárását követően, a törlésért az interjúztatást végző kolléga a felelős.
 
CÍMZETTEK
Az álláspályázatok során megismert személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át. A pályázati anyagokat megismeri: Belvárosi Orvosi Centrum Kft. vezetősége és az adminisztrációért felelős dolgozói, továbbá a pályázó leendő közvetlen felettese ismerik meg.
profession.hu Kft.
Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet
Telefon: +36 (1) 224-2070
E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu
Munkavállalóknak szóló adatkezelési tájékoztatása elérhető itt: https://www.profession.hu/gdpr/
Ellátott tevékenység: felület biztosítása beérkező álláspályázatok feltöltésére, megtekintésére, előszűrésére.
Google LLC.
Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google szolgáltatásait a Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság nyújtja, Gordon House, Barrow Street; Dublin 4.
A Google saját adatkezelési tájékoztatása elérhető itt: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu,
Ellátott tevékenység és adattovábbítás harmadik országba: levelezőrendszer üzemeltetéséhez felület biztosítása. A társaság székhelye harmadik országban, az Egyesült Államok területén található. Az Egyesült Államok megfelelőségi határozattal nem rendelkezik. A személyes adatok kezelése a fent hivatkozott tájékoztatása szerint történik.
 
ÉRINTETTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA
Az adatkezelés teljes időtartama alatt az érintettek része a következő jogosultságokat biztosítja az általános adatvédelmi rendelet:
 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk azokat. Tájékoztatást nyújtunk arról is, hogy milyen forrásból származnak az érintett személyes adatai, alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt (ideértve a profilalkotást is), hol lehetséges panaszt tenni.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében kötelesek vagyunk meggyőződni arról, hogy az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonossága megegyezik, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
 1. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.
 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.
Nem kerülhetnek törlésre azok a személyes adatok, amelyek jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek (így például a számlák megőrzési ideje, rajta a természetes személyek adataival, jogszabályban rögzített ideig kötelességünk).
 1. Személyes adatok korlátozásához való jog
Kérheti az érintett, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben:
 • vitatja az érintett a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 1. Adathordozhatóság
Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.
Az érintett a fenti jogait az info@boc.hu címre megküldött elektronikus levelében, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikus úton vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.
Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.
Panaszkezelés, jogorvoslathoz való jog
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá. Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.
Lehetősége van továbbá adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni. Szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja: https://birosag.hu/torvenyszekek 
 
Budapest, 2023. január 27.